Valg til Menighedsrådet 

Andet arrangement
Tirsdag den 17. september 2024 kl. 19:00 til
20:00
Valg til Menighedsrådet. Skårup Menighedsråd består af 7 folkevalgte medlemmer. Denne aften vælges de 7 personer, som skal varetage menighedsrådets opgaver de næste 4 år. Alle er på valg. Alle medlemmer af Folkekirken, bosiddende i Skårup Sogn er valgbare og har stemmeret. På mødet opstilles kandidater. Kandidaterne præsenterer sig, der er mulighed for debat, og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. Der serveres kaffe med mere.
Andet arrangementArrangement