Dødsfald

Skårup Sogn

Dødsfald skal anmeldes til kirkekontoret i afdødes bopælssogn senest 2 hverdage efter dødsfaldet.

Almindeligvis sker anmeldelsen gennem en bedemand, der så tager sig af det praktiske omkring dødsfaldet og begravelsen

Begravelse og bisættelse

De pårørende kan også selv foretage anmeldelsen og ved henvendelse til sognepræsten træffe aftale om tid og sted for bisættelsen eller begravelsen.

Blanketten til brug for anmeldelse af et dødsfald kan findes på www.personregistrering.dk

Dødsanmeldelsen skal afleveres sammen med lægens dødsattest samt afdødes dåbsattest og evt. vielsesattest.

Anmeldelsen kan indgives via www.borger.dk. Selve begravelseshandlingen aftales med sognepræsten i forbindelse med en samtale.