Fødsel

Fødselsanmeldelse i Skårup Sogn

Et barns fødsel anmeldes af jordemoderen, når fødslen sker på sygehuset.

I de tilfælde, hvor en fødsel sker uden medvirken af en jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen. Barnets fødsel anmeldes via www.borger.dk senest 14 dage efter fødslen.

I kan som ugifte forældre erklære, at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn med en Omsorgs- og ansvarserklæring. Dette kan I gøre på www.borger.dk, hvor der også findes en blanket til registrering af medmoderskab.

Angiver I faderskabet de første 28 dage efter fødslen, er det moderens bopælssogn, der behandler sagen.

Angiver I faderskabet før fødslen eller senere end de første 28 dage efter fødslen, er det Familieretshuset, der behandler sagen.

Har du spørgsmål, kan du henvende dig på kirkekontoret torsdage kl. 8 – 12 eller ringe til:

Kordegn Ellen Sørensen
+45 23 42 81 57