Løsning af sognebånd

Sognebåndsløsning Skårup Sogn 

Som medlem af folkekirken hører du som hovedregel til menigheden i det sogn, hvor du bor.

Du kan imidlertid slutte dig til en præst i et andet sogn ved at løse sognebånd . Hvis du ønsker at løse sognebånd, skal du henvende dig til den præst, som du ønsker at slutte dig til.

Sognebåndsløsningen ophører, når den præst, du har løst sognebånd til, flytter til et andet embede, bliver afskediget eller dør.