Vielse eller velsignelse

Vielsen i Skårup Kirke

For at blive viet i Folkekirken skal mindst én af jer være medlem. Dato og tidspunkt for vielsen aftales i god tid med sognepræsten, og der aftales tid til en vielsessamtale. Her gennemgås vielsesritualet og der træffes aftale om salmer og pynt.

Ægteskabserklæring og prøvelsesattest

Før vielsen skal brudeparret henvende sig hos bopælskommunen for at udfylde en ægteskabserklæring og få udfærdiget en prøvelsesattest.

Prøvelsesattesten, der kun er gyldig i 4 måneder, skal afleveres til kirkekontoret sammen med navn og adresse på de 2 vidner, som skal være til stede ved vielsen. Uden gyldig prøvelsesattest må præsten ikke foretage vielsen.

Efternavn og navneændring

Når man gifter sig, beholder man som udgangspunkt sit eget efternavn. Hvis I begge, eller én af jer, ønsker at tage ægtefællens navn i forbindelse med vielsen, skal I digitalt udfylde blanketten: Navneændring på bryllupsdagen på www.borger.dk senest 15 dage før vielsen.

Blanketten kan også udfyldes og afleveres i jeres bopælssogn senest 15 dage før vielsen. I forbindelse med vielse er navneændringen gebyrfri.

I er velkomne til at kontakte sognepræsten eller kordegnen for yderligere information.