Skårup Kirke

– et sogn i Svendborg Provsti

Velkommen til ...

Vil du være med i menighedsrådet? Vi har brug for flere folk 🙂

Skårup Kirkes Menighedsråd har i princippet 7 valgte medlemmer og mulighed for 2 suppleanter.
Da Lotte Zarlang fra menighedsrådet netop har fået embede som sognepræst i Søndersø-Skamby pastorat og derfor er flyttet fra byen, og fordi vi i denne periode ikke har nogen suppleanter til rådet, har vi fået lov til at afholde suppleringsvalg.
Vi har brug for 1 almindeligt rådsmedlem og 2 suppleanter.

Du skal bare melde dig inden den 1. september 2022, hvorefter du sættes på valglisten.
Valget som sådan foregår den 20. september.

Der er orienteringsmøde torsdag den 2. juni 2022 kl. 19.30 i Kirkeladen.
Her kan du høre om Skårup Kirke lige nu, om menighedsrådsarbejdet og om selve valget.

Ring evt. til formand Helle Bøving-Andersen på 2194 7922, hvis du har spørgsmål, hvis du vil på listen eller bare gerne vil vide mere.

Livets begivenheder

Foredrag og koncerter

Menighedsrådet

Gudstjenester og kommende aktiviteter