Skårup Kirke

– et sogn i Svendborg Provsti

Velkommen til ...

Vil du være med i menighedsrådet? Vi har brug for flere folk 🙂

Skårup Kirkes Menighedsråd har i princippet 7 valgte medlemmer og mulighed for 2 suppleanter.
Da Lotte Zarlang fra menighedsrådet netop har fået embede som sognepræst i Søndersø-Skamby pastorat og derfor er flyttet fra byen, og fordi vi i denne periode ikke har nogen suppleanter til rådet, har vi fået lov til at afholde suppleringsvalg.
Vi har brug for 1 almindeligt rådsmedlem og 2 suppleanter.

Du skal bare melde dig inden den 1. september 2022, hvorefter du sættes på valglisten.
Valget som sådan foregår den 20. september. 

Ring evt. til formand Helle Bøving-Andersen på 2194 7922, hvis du har spørgsmål, hvis du vil på listen eller bare gerne vil vide mere.

 

C V Jørgensen i tekst og musik

 

Onsdag den 7. september kl. 19.00 – ca. 20.40 incl. pause gentager vi foredrag og koncert ved Anders Kjærsig og musikerne Niels Kilele, Kim Sagild og Thorkild Bisgaard. DET SI´R SIG SELV!
Der er dansk rock, og så er der C. V. Jørgensen. Han er selvfølgelig en del af traditionen, men som noget af en ener, der altid har gået sine egne veje. Hverken hans musik eller hans tekster siger sig selv. Der er noget
uforudsigeligt over både manden og musikken. Han er, som katten Lurifaks, sin egen. I to gang 40 minutter fortolker vi C.V. Jørgensens musik og tekster. Musikken er tilbagelænet med nerve, fortolkningerne eksistentielle og
biografiske. Det musikalske foredrag er for alle med interesse i C.V.Jørgensens
musik, rockpoesi og teologi. Hjemmeside: https://detsirsigselv.dk

Høstfest

Der er høstgudstjeneste og efterfølgende -frokost i Kirkeladen søndag den 2. oktober kl. 10.

Pris: 100,- kr. Tilmelding senest søndag den 25. september til Jytte Philipsen på jyttephilipsen@hotmail.com eller SMS til 2831 6300.

Underholdning ved elever fra musikskolens talentlinje og  Rasmus Grønborg. 

 

Livets begivenheder

Foredrag og koncerter

Menighedsrådet

Gudstjenester og kommende aktiviteter