Skårup Kirke

– et sogn i Svendborg Provsti

Velkommen til ...

Gospel-påsketjeneste i Skårup Kirke 2. påskedag kl. 16.
Gospelkoret Arise, som har holdt til i Skårup Kirke i flere år,
flytter med udgangen af marts 2023 tilbage til Stenstrup-Lunde kirker.
Vi har hermed fornøjelsen at kunne invitere til afskedskoncert med Arise i Skårup Kirke, hvor påskeberetningen på fineste vis er omsat til oplæste tekster og gospelsang. 
Alle er velkomne.
________________________________________________

Skårup Kirke har ansat en ny organist, Jonathan Fjord Bredholt, som starter til Påske.
Vi ønsker Jonathan hjerteligt  velkommen og glæder os til samarbejdet.
________________________________________________

Konfirmationer i Skårup Kirke vil fra 2024 finde sted den 3. søndag i marts.
________________________________________________

Minikonfirmandforløbet i marts er aflyst pga. for få tilmeldte. 

 

Livets begivenheder

Foredrag og koncerter

Menighedsrådet

Gudstjenester og kommende aktiviteter