Lejlighedskor

Koret øver i Kirkeladen hver onsdag kl. 10 - 11.45

At det kaldes et ’lejlighedskor’ skyldes, at man kan være med i kortere eller længere tid. Koret medvirker ved gudstjenester eller arrangementer (altså ved særlige lejligheder) fem gange om året og øver således op til den særlige lejlighed i et vist tidsrum. Man kan derfor være med ved én lejlighed og vælge at stå af til næste lejlighed.

Korleder Erik Jakobsen leder med sikker hånd korets medlemmer igennem kendte og ukendte sange, som fremføres tre- eller firestemmigt. Nogle gange synges der a cappella, altså uden akkompagnement af instrumenter. Andre gange ledsager organist Rasmus Grønborg koret på klaver.

Vi har det hyggeligt, ja endog rigtig morsomt og får både gang i sangermusklerne og lattermusklerne.

Der er plads til flere i koret. Alle er velkomne. Niveauet er sådan, at alle kan være med, og man behøver ikke at have sunget i kor før.