Lejlighedskor

Koret øver i Kirkeladen hver onsdag kl. 10 - 11.45

At det kaldes et ’lejlighedskor’ skyldes, at man kan være med i kortere eller længere tid.
Koret medvirker ved gudstjenester eller arrangementer (altså ved særlige lejligheder) fem gange om året og øver således op til den særlige lejlighed i et vist tidsrum. Man kan derfor være med ved én lejlighed og vælge at stå af til næste lejlighed.

Vi starter igen onsdag d. 1. sept. 2021 kl. 10 – 11.45.

Selvom vi naturligvis må tage forbehold for det kommende efterår m.h.t. Covid19 og sang-aktiviteter, vover vi alligevel at begynde igen.
Som udgangspunkt mødes vi i Kirkeladen, men det kan godt være, at vi henlægger vores øvning til selve kirken – det kommer an på eventuelle retningslinjer til den tid.

Vores første medvirken vil være ved Høstgudstjenesten søndag d. 10. oktober.

Herefter vil der være en pause frem til 27. oktober, hvor vi begynder at øve frem mod vores medvirken i De Ni Læsninger søndag d. 12. december.

Alle, der har interesse i at synge sammen i kor under en kyndig dirigent, er hjerteligt velkommen til hyggeligt, musikalsk samvær.

Hvis du vil vide mere, kan du ringe til dirigenten, kirkesanger Erik H.A. Jakobsen på tlf. 28 77 91 70 eller sende en mail på erikja@get2net.dk