Kirkeladen

Skårup Kirke

Ved kirkegårdens sydøstlige hjørne ligger den gamle kirkelade, som er opført i 1300-tallet. Dens hvidkalkede ydre mure består nederst af kampesten og øverst af munkesten. I nyere tid er den fredede bygning blevet forsynet med takkede gavle.

I dette hus afleverede bønderne i gamle dage deres tiendekorn. Her blev det tærsket og efter tærskningen delt op i tre lige store bunker. Kongen skulle have den ene, præsten den anden, og den tredje gik til kirkens vedligeholdelse.

I 1642 besluttede den daværende kirkeejer, Henning Valckendorf og hans hustru Ana Barnekov at indrette kirkeladen til en fribolig for fem fattige  i Skårup. Men ikke nok med det. De sørgede også for at anbringe en kapital, således ”at de til enhver tid i de fattiges hus eller Skårup Hospital boende får tillagt en årlig ydelse i penge eller naturalier”.

Dette bliver bekræftet i en Fundats for Skårup Hospital i 1652. Der blev desuden lagt et stykke jord til, således at hver beboer havde sin lille private have.

Billederne herunder er venligst stillet til rådighed af Kulturstyrelsen.

Et senere medlem af den Valckendorfske slægt oprettede et legat på 5000 rigsdaler til Klingstrup Gods, fattige samt til en skoleløn og underholdning i Skårup Sogn. I fundatsen til dette legat (1772) er der af restsummen bestemt et beløb på 10 rigsdaler, som skal tillægges degnen i Skårup og alle hans efterfølgere.

Han skal så til gengæld forpligtige sig til hver morgen klokken 9 at holde bøn med de fattige i hospitalet ”samt læse et kapitel udi bibelen for dem derinde, som til deres opbyggelse og kundskab findes bequem”.

Skaarup Hospital eller Klosteret, som det hed i daglig tale, har fungeret efter sin bestemmelse lige til 1920. Da ophævedes friboligen, og beboerne overflyttedes til Skårup Sogns Fattiggård (alderdomshjem) i 1933.

De ydelser, som var tillagt hospitalet, omsattedes i rede penge eller obligationer, hvis rente herefter uddeltes til folk i sognet, som havde behov for hjælp. Hospitalet indrettedes herefter til kapel.

Efter ombygningen i 1997 og 1998 ændrede den fredede bygning formål og indretning. Kirkeladen, som bygningen igen benævnes, danner nu en stilsikker ramme om menighedsrådets mødeaktiviteter, forskellige arrangementer for menigheden og om konfirmandundervisningen.

Af det, som her er berettet, fremgår det, at slægten Valckendorf til Klingstrup har betydet meget for kirke og sogn her på stedet igennem de sidste 300 år.