Sognepræst
Ida Elisabeth Skovmand Fonsbøl

er på studieorlov fra 15.1.-15.4.2019

Vikarpræst Anne Kathrine Rafn Hauge

Mail: akrh@remove-this.km.dk 

Mandag fridag.
Træffes efter aftale.

Tlf. 62231112

Organist Rasmus Grønborg
Tlf. 21292434
Mail: rasg@me.com

Graver Brian Riber
Tlf. 6223 1673 - 2985 3210
Graverkontoret Tirsdag til fredag
kl. 12.00 til 12.30
Email: graverskaarup@mail.dk

Kirkesanger Erik Jakobsen
Tlf. 2877 9170 
Mail: erikja@get2net.dk

Gravermedhjælper
Jytte Clausen

Kordegn Ellen Sørensen

Træffes torsdag fra kl. 08.00-12.00

e-mail: ekss@km.dk

Tlf. 23428157