Dåben

Dåb i Skårup Kirke

Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske enten ved dåb eller navngivning.

Hvis man selv ønsker at blive døbt eller at få sit barn døbt, henvender man sig til sognepræsten og aftaler tidspunkt for dåb. Der er mulighed for dåb ved alle gudstjenester på søn- og helligdage.

Forud for dåben vil der blive afholdt en dåbssamtale, hvor ritualet gennemgås.

Ved dåben skal der være mellem 2 og 5 faddere / dåbsvidner, som selv skal være døbt med en kristen dåb. Navne og adresser på disse sendes til kirkekontoret.

Lørdagsdåb

I Skårup Kirke er der lørdagsdåb fire gange årligt den 3. lørdag i februar, maj, august og november. Dåben foregår kl. 11.00 og er en kort tjeneste.

Tilmelding af dåbsbarn til lørdagsdåb skal være præsten i hænde senest fire uger før. Der kan max være tre dåbsbørn til én tjeneste. Hvis der er fire, afholdes en ekstra tjeneste kl. 11.30 samme dag.

På Folkekirkens hjemmeside kan du læse mere om dåben og dens betydning: www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab.

Navngivning

Navngivning alene kan anmeldes digitalt på www.borger.dk. På Familieretshusets hjemmeside www.familieretshuset.dk findes en liste over godkendte fornavne i Danmark.