Bevaringsværdige gravminder

Skårup Kirkegård

Skårup Kirkegård har adskillige gravminder efter mange store personligheder igennem flere århundreder, som fortæller noget om befolkningen og kulturen på egnen igennem mange år.

Eksempelvis kan nævnes Peter August Wedel, som var sognepræst i Skårup fra 1794 – 1842. Han grundlagde i 1802 Skårup Seminarium, der først havde til huse i præstegården overfor kirken, og som senere fik sine egne bygninger, der stadig ligger i byen lige overfor kirken. P.A. Wedels gravminde er for nyligt restaureret på fineste vis og er at finde lige ved indgangen til kirkegården ved kirkeladen .

Man kan bese gravminderne rundt omkring på kirkegården. Se oversigtskortet her.

Du kan hente en printvenlig folder om gravminderne på siden her.