Menighedsrådet Skårup Kirke

Hvornår mødes vi?

Menighedsrådet holder møde i Kirkeladen kl. 19 – 21 en tirsdag i hver måned – undtagen juli og december.
Møder i 2024: 
9. januar – 20. februar – 12. marts – 16. april – 14. maj – 18. juni.
Møderne er offentlige.

Rådsmedlemmer

Menighedsrådet er valgt pr. november 2020 for fire år.
Menighedsrådet for 2020 – 2024 udgøres af:

Helle Bøving-Andersen

Formand

Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup Fyn
+45 21 94 79 22 eller +45 47 31 62 61
mail@kinesis.dk

Jytte Steen Philipsen

Næstformand
Kirkeværge

Oluf Ringsvej 24
5881 Skårup Fyn
+45 28 31 63 00
jyttephilipsen@hotmail.com

Anne Dorthe Christensen

Rådsmedlem

Rosenkildevej 8
5881 Skårup Fyn
+45 21 34 09 75
fam_christensen@pc.dk

Anne Grethe Jensen

Kontaktperson

Skårupørevej 7
5881 Skårup Fyn
+45 23 82 89 06
agj@skaarupmail.dk 

Mogens Mye

Rådsmedlem

Vestergårds Alle 4
5881 Skårup Fyn
+45 60 59 19 44
mogensmye@hotmail.com

Maj Stillinger

Sekretær

Eskærvej 23
5700 Svendborg
+45 53 66 86 02
majstillinger@gmail.com

Kaj Stillinger

Kasserer

Åbyskovvej 24a
5881 Skårup Fyn
+45 20 92 15 85
post@kajstillinger.dk

Stedfortrædere

Skårup Kirkes menighedsråd har ingen stedfortrædere i perioden 2020-2024.

Mødereferater