Menighedsrådet Skårup Kirke

Hvornår mødes vi?

Menighedsrådet holder møde i Kirkeladen den 3. tirsdag hver måned – undtagen juli og december.
Møderne er offentlige.
I 2022 er der møde kl. 19 – 21 i Kirkeladen

  • tirsdag den 14. juni

Rådsmedlemmer

Menighedsrådet er valgt pr. november 2020 for fire år.
Menighedsrådet for 2020 – 2024 udgøres af:

Helle Bøving-Andersen

Formand

Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup Fyn
+45 21 94 79 22 eller +45 47 31 62 61
mail@kinesis.dk

Jytte Steen Philipsen

Næstformand
Kirkeværge

Oluf Ringsvej 24
5881 Skårup Fyn
+45 28 31 63 00
jyttephilipsen@hotmail.com

Anne Dorthe Christensen

Rådsmedlem

Rosenkildevej 8
5881 Skårup Fyn
+45 21 34 09 75
fam_christensen@pc.dk

Anne Grethe Jensen

Kontaktperson

Skårupørevej 7
5881 Skårup Fyn
+45 23 82 89 06
agj@skaarupmail.dk 

Mogens Mye

Rådsmedlem

Vestergårds Alle 4
5881 Skårup Fyn
+45 60 59 19 44
mogensmye@hotmail.com

Det kunne være dig 🙂

Sekretær

Vakant

Kaj Stillinger

Kasserer

Åbyskovvej 24a
5881 Skårup Fyn
+45 20 92 15 85
post@kajstillinger.dk

Stedfortrædere

Skårup Kirkes menighedsråd har ingen stedfortrædere i perioden 2020-2024.
Der er mulighed for at stille op i sensommeren 2022 og være med i to år frem til næste valg.

Dagsorden og mødereferater