Livsbegivenheder og kirkelige handlinger

Fødselsanmeldelse i Skårup Sogn

Fødselsanmeldelse

Et barns fødsel anmeldes af jordemoderen, når fødslen sker på sygehuset. Sker fødslen en jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen. 

daab

Dåb

Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske enten ved dåb eller navngivning.

Konfirmation i Skårup Kirke

Konfirmation

Er man bosiddende i Skårup Sogn, kan man følge undervisningen og blive konfirmeret i Skårup Kirke.

vielse

Vielse eller velsignelse

For at blive viet i Folkekirken skal mindst én af jer være medlem. Dato og tidspunkt for vielsen aftales i god tid med sognepræsten.

Dødsfald i Skårup Sogn

Dødsfald

Dødsfald skal anmeldes til kirkekontoret i afdødes bopælssogn senest 2 hverdage efter dødsfaldet.

Sognebåndsløsning Skårup sogn

Sognebåndsløsning

Hvis du ønsker at løse sognebånd, skal du henvende dig til den præst, som du ønsker at slutte dig til.