Livsbegivenheder og kirkelige handlinger

Fødselsanmeldelse i Skårup Sogn

Fødselsanmeldelse

Et barns fødsel anmeldes af jordemoderen, når fødslen sker på sygehuset. Sker fødslen en jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen. 

Dåb

Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske enten ved dåb eller navngivning.

Konfirmation i Skårup Kirke

Konfirmation

Er man bosiddende i Skårup Sogn, kan man følge undervisningen og blive konfirmeret i Skårup Kirke.

Vielse eller velsignelse

For at blive viet i Folkekirken skal mindst én af jer være medlem. Dato og tidspunkt for vielsen aftales i god tid med sognepræsten.

Dødsfald i Skårup Sogn

Dødsfald

Dødsfald skal anmeldes til kirkekontoret i afdødes bopælssogn senest 2 hverdage efter dødsfaldet.

Sognebåndsløsning Skårup sogn

Sognebåndsløsning

Hvis du ønsker at løse sognebånd, skal du henvende dig til den præst, som du ønsker at slutte dig til.