Valg af gravsted

Skårup Kirkegård

På Skårup Kirkegård er der større og mindre kistegravsteder, forskellige typer urnegravsteder, plæner med plader til urnebegravelser samt en fællesplæne til anonyme urnebegravelser.

Ønsker man at oprette et gravsted, sker det ved henvendelse til graver Anders Drejfeldt Thomsen. Erhvervelse af gravsted er gratis for medlemmer af folkekirken.

Fredningsperioden er 20 år for kistegravsteder; for urnegravsteder er fredningstiden 10 år. Når fredningstiden udløber, vil kirkeværgen eller graveren give besked derom. Ytrer man ønske om at bevare gravstedet, er der (i almindelighed) mulighed for det.

Ønsker man at nedlægge et gravsted, skal man altid henvende sig til kirkeværgen eller graveren.

Man kan enten selv passe det erhvervede gravsted eller betale for vedligeholdelse, plantning af forårs/sommerblomster og grandækning for ét år ad gangen eller for hele fredningsperioden. Ønsker herom fremsættes til graveren.

Når det gælder urnegravsteder i plæne, betaler man et engangsbeløb for pasning i hele fredningsperioden.

Med hensyn til priser, vedligehold og fredningstid, henvises der til Svendborg Provstis kirkegårdstakster.

Kort over Skårup Kirkegård

Sct. Hans Kirke - Skårup Kirke

Kontakt graver og kirkeværge

Kirkeværge for Skårup Kirke
Jytte Steen Philipsen
+45 28 31 63 00
jyttephilipsen@hotmail.com


Graver Anders Drejfeldt Thomsen
+45 62 23 16 73
+45 20 48 05 93
skaarupgraver@mail.dk

Træffes tirsdag til fredag kl. 8.00 – 14.00