Skårup Kirkegård

Generelt om kirkegården

Skårup Kirkegård ligger smukt rundt om kirkens bygning og danner dermed en fin ramme for denne.

Ligesom på mange andre kirkegårde i landet er der i de sidste år foretaget en større omlægning af arealerne, fordi der i takt med, at mange familier foretrækker mindre gravsteder eller mindeplader i plæner, ikke længere er brug for de store gravsteder.

Dette har afstedkommet, at flere arealer er omlagt til græsplæner og blomsterbede, så kirkegården generelt fremtræder mere som en park end før.

Mange mennesker har i det daglige deres gang på kirkegården, fordi den ligger lige midt i byen og således bruges som gennemgang til skolen eller de daginstitutioner, der ligger lige ved siden af. Derfor har menighedsrådet – efter inspiration fra befolkningen – forsøgt at gøre kirkegården åben og venlig i sit udtryk med græsplæner og smukke træer og planter til fornøjelse for alle, der har deres færden ved kirken og på kirkegården.