De offentlige menighedsrådsmøder ligger fast den 3. tirsdag i måneden
kl. 19.00 til 21.00 i Kirkeladen

 

 

Menighedsrådsformand
Helle Bøving-Andersen
Skårup Kirkebakke 3, Skårup
Mail:mail@kinesis.dk
Tlf. 4731 6261 - 2194 7922

Kirkeværge
Verner Christensen
Østermarken 1, Skårup
Tlf. 2360 0218
Mail: keve@skaarupmail.dk

Kasserer og sekretær 
Kurt Løve Kølle
Åbyskovvej 76, Skårup
Tlf. 6223 1707/5214 7907
Mail: koelle@aabyskovmail.dk

Leonida Hansen
Åbyvejen 44
5881 Skårup
Tlf. 8171 3137 - 2797 8347
Mail: leonida.han@yahoo.dk

Næstformand
Jytte Steen Philipsen
Oluf Rings Vej 24, Skårup
Tlf. 2831 6300
Mail: jyttephilipsen@hotmail.com

Kontaktperson
Helle Bjørkvig
Toftevej 12, Skårup
Tlf. 2367 7503
Mail: hellebjyrkvig@gmail.com

Anne Dorthe Christensen
Rosenkildevej 8, Skårup
Tlf. 2134 0975
Mail: fam_christensen@pc.dk

Theodor V. Nielsen
Mosegårdsvej 8
5881 Skårup
Tlf. 2330 0248
Mail: thevini@mail.dk